Termeni si conditii

Termeni și condiții
La autentificare și prin folosirea acestui website, numit în continuare Site, D-voastră acceptați termenii și condițiile de mai jos, motiv pentru care vă rugăm să le citiți cu atenție!
Prezentul termeni și condiții a fost creat pentru Vizitatorii persoane fizice si juridice si  Clienții noștrii cu care avem prestabilit o relație contractuală, născută fie dintr-un Contract comercial de vânzare-cumpărare, fie dintr-un Contract de furnizare Program Cutting.
Prin intermediul prezentului Site nu comercializam produse, scopul Site-ului este unul de prezentare si informare a produselor brand Mendola oferite de catre Deco Center pin contracte specifice clientilor/partenerilor sai in piata din Romania si In strainatate!
Persoanele fizice care doresc să achiziționeze produsele S.C DECO CENTER S.R.L., sunt rugați să viziteze magazinele partenerilor nostri inclusiv reteaua de magazine decoratiuni interioare Nobila Casa.

I. Datele de identificare ale Societății:

S.C. DECO CENTER S.R.L., persoană juridică română, legal constituită conform prevederilor legale române, cu sediul în comuna Săvădisla, sat Vlaha, nr. 22, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3626/1994, având Codul Unic de Înregistrare: 8065242, atribut fiscal RO, cont bancar RO67 RZBR 0000 0600 1018 0598, deschis la Banca Raiffeisen Bank, suc. Cluj – Napoca, în calitate de distribuitor în domeniul textilelor pentru interior, numit în continuare Societate.

S.C. DECO CENTER S.R.L. comercializează următoarele grupuri de produse: textile pentru interior; metraje (materiale textile vândute la metru); bunuri și articole confecționate din materiale textile pentru spații interioare; articole textile la bucată (perdele, draperii gata făcute, fețe de masă, perne, pături, decorațiuni ai căror material-prim îl reprezintă textilele); tije, garnișe pentru perdele și alte accesorii; textile pentru baie; elemente de umbrire uși, ferestre, enumerarea nefiind limitată la aceste produse.
S.C. DECO CENTER S.R.L. își rezervă dreptul de a opri în orice moment comercializarea oricăreia dintre categoriile de produse anterior enumerate sau de a începe comercializarea unor noi categorii de produse, fără a fi obligat să informeze Vizitatorul sau  Clientul cu privire la acest lucru.

II. Definiții:

Vizitator, reprezinta orice persoana fizica sau juridica care acceseaza paginile acestui Site cu scopul de informare sau utilizare a informatiilor puse la dispozitie.

Client: reprezintă persoana juridică cu care Societatea are prestabilită o relație contractuală, născută fie dintr-un Contract comercial de vânzare-cumpărare, fie dintr-un Contract de furnizare Program Cutting,
Utilizare abuzivă: reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Societății și/sau mărcii DECOCENTER, marca înregistrată a S.C. DECO CENTER S.R.L.

III. Condiții de utilizare

Vizitatorii acestui Site sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare expuse mai jos:
Prezentul “Termeni și condiții” sunt prevederi minimale aplicabile, utilizarea Site-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.
Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricând de către Societate, prin actualizarea prezentului Site, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți Vizitatorii
Prin accesarea Site-ului Vizitatorii consimt să respecte termenii și condițiile prezentate în continuare precum și legislația aplicabilă.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
S.C. DECO CENTER S.R.L. este operator de date cu caracter personal, fiind înregistrat sub nr. 10633. S.C. DECO CENTER S.R.L. va reține datele D-voastră cu caracter personal și le va folosi numai în scopul de reclamă, marketing și publicitate, precum și în scopul informării Vizitatorilor asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului.
Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
Societatea înregistrează numai informațiile cu caracter personal oferite voluntar de către Vizitatori.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Societatea are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Vizitatorii.
Societatea respectă dreptul la confidențialitate a datelor fiecărei persoane care accesează Site-ul.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, S.C. DECO CENTER S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este cea de reclamă, marketing și publicitate. Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare Societății pentru a informa clienții noștri cu privire la situația contului lor de pe decocenter.ro, cu privire la evoluția și starea comenzilor lor, precum și la evaluarea produselor și serviciilor oferite. Societatea poate notifica clienții săi cu privire la ofertele sale curente prin newsletterul săptămânal, putând trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. Clientul acceptă să primească de la Societate mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Societății și a terților care fac parte din Grupul de Firme al Societății) la adresele de e-mail comunicate Societății.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societate şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai Societății, precum și alte companii din același grup cu Societatea.
Prin înscrierea pe Site/efectuarea unei Comenzi și completarea datelor personale în formularele de înscriere, Clienții declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie incluse în baza de date a Societății și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:
 activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Societății și a terților cu care Societatea are relații de orice natură) la adresele de e-mail comunicate Societății,
 participarea la concursuri, promoții;
 transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în Site, administrare, etc);
 statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii Site-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și alte servicii noi.
Conform Legii nr. 677/2001, Vizitatorii beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la următoarea adresă: S.C. DECO CENTER S.R.L., Vlaha nr. 22, jud. Cluj.
Altele
Dispozițiile prezentului termeni și condiții sunt aplicabile in momentul accesarii acestui Site.
Prevederile prezentului termeni și condiții au prioritate față de cele stipulate în Contractul comercial de vânzare-cumpărare/Contractul de furnizare Program Cutting, in cazul in care Vizitatorul este si Client al Deco Center
Prevederile cu privire la aspectele care nu sunt incluse sau reglementate în mod special în prezentul termeni și condiții, vor fi guvernate de prevederile Contractului comercial de vânzare-cumpărare/Contractului de furnizare Program Cutting.

Vă mulțumim pentru faptul că ați ales să fiți Vizitatorii si viitorii cumparatori ai noștri!

Vlaha, S.C. DECO CENTER S.R.L.
Data: 01.09.2016.